Dhr. Reijnen

Een half jaar geleden regelde de heer Reijnen de uitvaart van zijn vader. “Ondanks dat we al redelijk goed wisten hoe we de uitvaart wilden inrichten, ontstond er veel tijdsdruk. Binnen vier dagen moest alles geregeld worden.

We hadden specifieke wensen en waren op zoek naar een uitvaartverzorger die mee zou denken op een professionele en persoonlijke manier.” Het werd een uitvaartonderneming met het Keurmerk Uitvaartzorg, die ze vonden via www.keurmerkuitvaartzorg.nl.

Dit keurmerk biedt nabestaanden de zekerheid dat ze voor een uitvaartonderneming kiezen met uitstekende dienstverlening. “Toen de uitvaartverzorger bij ons langs kwam, waren binnen twee uur de belangrijkste zaken geregeld. Het was direct helder wie wat ging oppakken. Uiteindelijk heeft de uitvaartverzorger zelfs nog meer uit handen genomen dan ik had verwacht.”

Transparante kostenbegroting

Wat betreft de begroting kwam dhr. Reijnen niet voor een verrassing te staan; keurmerkhouders zijn vooraf altijd transparant over de uiteindelijke kosten van de uitvaart. “Tot mijn verbazing werd er een sjabloon gebruikt waarin precies stond wat binnen de polis viel.

Bij iedere keuze die gemaakt werd die daarbuiten viel, kregen we voorgelegd wat de consequenties waren wat betreft de kosten en de vraag of dit paste binnen ons budget. Aan het eind van de afspraak lag er direct een heldere, gespecifieerde kostenbegroting op tafel. Daar is tussentijds niet meer van afgeweken.”

Initiatiefrijk en persoonlijk

De specifieke wensen die werden geopperd door dhr. Reijnen en zijn zus, pakte de uitvaartverzorger direct op. “Zijn zelfverzekerdheid dat het goed zou komen, gaf veel ruimte voor persoonlijke inbreng, omdat hij niet bang was van het gebaande pad af te wijken. Zo zijn we onder andere met de uitvaartauto nog langs de lievelingsplekken van mijn vader gereden.

Daarnaast hebben we geregeld dat mijn vaders vrienden van de schutterij voor en na de dienst met vaandels klaar stonden. En de verzorger heeft mij gesteund in het idee om vóór het sluiten van de kist nog iets bij mijn vader in de kist te leggen.”

Uiteindelijk heeft de uitvaartverzorger nog meer uit handen genomen dan ik had verwacht.

Ook toonde de uitvaartverzorger eigen initiatief. “Toen de priester die wij voor ogen hadden niet bereikbaar was, stelde hij een ritueel begeleider voor die hij goed bij ons vond passen. Het bleek de perfecte match en hij deed het fantastisch. Zelfs dagen na de dienst spraken familie en vrienden nog over dit bijzondere afscheid.”

Bekwaam personeel

Wat dhr. Reijnen opviel tijdens het hele proces was de bekwaamheid van het personeel. “Door goede voorbereiding werden tijdens de eerste afspraak in een paar uur grote stappen gezet. Ik had het gevoel dat er genoeg tijd en ruimte was om te vertellen over mijn vader, waar ze direct op inspeelden.

Tevens verraste de manier waarop derde partijen werden aangestuurd mij positief.” Een ander opvallend punt? De persoonlijke omgang in de dagen naar de uitvaart toe. “De verzorger nam het serieus en vroeg of alles naar wens was, maar ook hoe het met ons ging. Toch maakte hij het ook luchtig met af en toe een gepast grapje. Dat maakte de aanloop naar de uitvaart toe minder beladen. Het was hierdoor geen dramatische week, maar de opmaat naar het laatste, bijzondere eerbetoon aan mijn vader.”

De uitvaart

Binnen tweeënhalve dag stond alles klaar voor de uitvaart, waardoor dhr. Reijnen en zijn zus nog aandacht aan henzelf, hun kinderen en de teksten konden besteden. “We hebben allemaal voor de microfoon gestaan en onze brieven kunnen voorlezen. Het op deze manier afsluiten was voor mij ontzettend belangrijk; we hebben waargemaakt wat we in ons hoofd hadden.

Mijn vader had het prachtig gevonden. We zijn nu een half jaar verder en ik denk: ja, dat hebben we onvoorstelbaar goed gedaan samen. Mijn zus en ik, maar ook de uitvaartverzorger. Zijn professionele inzet heeft ons uiteindelijk een hoop tijd, rust en ruimte gegeven.”

Zes zekerheden van het Keurmerk Uitvaartzorg:

Afspraken: de uitvaartverzorger legt alle gemaakte afspraken schriftelijk vast
Kosten: ook prijsafspraken worden vooraf schriftelijk vastgelegd
Organisatie: de uitvaart wordt correct uitgevoerd van begin tot eind
Personeel: de uitvaartonderneming heeft gekwalificeerd personeel in dienst, dat voldoet aan de eisen van het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg
Klachtenafhandeling: de uitvaartverzorger hanteert een adequate afhandelingsprocedure
Klanttevredenheid: na iedere uitvaart wordt de opdrachtgever om feedback gevraagd. De resultaten worden minimaal één keer per jaar geanalyseerd