Harriët: “Ik deel onze activiteiten vaak op in vieren. Allereerst het afwikkelen van nalatenschappen, dat is wat we het liefste doen en voor ons het mooiste werk. Juridisch, financieel, fiscaal, ook heel praktisch en meestal emotioneel. Een tweede punt bij afwikkeling is dat je een nalatenschap kunt hebben waarbij schulden spelen. Dan kun je via de kantonrechter zorgen dat een erfgenaam met zijn privévermogen buiten schot blijft. Nummer drie is nalatenschapsplanning.

Denk na over later

Met mensen nadenken over hoe je het straks geregeld wil hebben, wat gaat naar wie en waarom? Tenslotte hebben we nog een aparte vierde loot aan de stam; het levenstestament. Dat gaat niet over de situatie na overlijden, maar juist bij leven, wanneer je niet meer voor jezelf kunt beslissen.

Dat heeft een financiële en een medische kant. Wie gaat jouw financiële zaken regelen als jij dat zelf niet meer kunt, maar ook: wie is voor de artsen de gesprekspartner en wie weet wat jij wel en niet wilt?”

Monique: “Het is zeker zinvol om ons in te schakelen als je wilt nadenken over het levenstestament. Wat wil ik daar nou eigenlijk in hebben staan? Wil je elkaar als levenspartners of iemand binnen de familie benoemen als gevolmachtigde? Of benoem je bijvoorbeeld liever een toezichthouder?

Iemand van buiten de familie die jaarlijks even meekijkt hoe het is gegaan aan de financiële kant. Hierdoor komt de gevolmachtigde later niet in de knel met erfgenamen.

Hiermee kom ik op het laatste punt; de bemiddeling tussen erfgenamen bij de afwikkeling van een nalatenschap. Als zij er zelf niet meer uitkomen rondom de verdeling en iemand nodig hebben om die verdeling tot een goed einde te brengen.”

Harriët: “Je helpt mensen echt in een emotionele situatie. Er is natuurlijk verdriet, maar vaak ook frustratie en boosheid. Niet iedereen is verdrietig wanneer ouders overlijden. Er kan veel oud zeer boven komen en in al die emoties bieden wij rust, overzicht en houvast.  

Zorg uit handen

Wij zorgen er ook voor dat in een gezin niet die ene die altijd een grote mond heeft en altijd vooraan staat als eerste mag kiezen uit de emotionele, waardevolle bezittingen. Je zorgt dat iedereen aan bod komt, dat het verdeeld wordt zoals het bedoeld is en dat geeft veel rust voor mensen.”

Monique: “Zoals al gezegd doen we ook aan nalatenschapsplanning waarin je met mensen praat over: wat heb je nu aan bezittingen, aan wie wil je het nalaten en hoe kan je dat het beste regelen.

Vaak zijn testamenten al heel oud en ga je kijken of dat nog wel past bij de huidige situatie, bij wat je nu wil. Daar komen ook hele praktische dingen uit. Heeft iemand bijvoorbeeld huisdieren en waar zouden die naartoe moeten als je komt te overlijden.

Of wil je iets schenken aan goede doelen en welke moeten dat dan zijn. Vooral mensen zonder kinderen hebben behoefte aan zo’n verkenning.  Mensen maken ook wel de keuze om ons als executeur te benoemen in hun testament.”

Harriët: ”Je merkt vaak dat mensen ooit een testament hebben gemaakt en er daarna niet meer naar omkijken. Maar veel levens nemen nogal eens een wending. Relaties gaan voorbij, er komt een nieuwe partner, stiefkinderen, een nieuw huis, noem maar op. Als je dan je testament niet aanpast en je komt te overlijden, krijg je hele onaangename situaties. Onze stelregel: laat elke vijf jaar naar je testament kijken.”

Nalatenschapsmakelaars vind je door het hele land. Een kennismakingsgesprek, vaak bij de mensen thuis is gratis en zeker nuttig, vinden Harriët en Monique.

Monique: “Vertrouwen is heel belangrijk. Je moet echt een klik hebben met mensen anders kun je dit werk ook niet doen. Je praat met mensen over hele intieme zaken en ook erfgenamen moeten je natuurlijk vertrouwen.

Harriët: “Ik heb al meerdere keren gehad dat mensen zeiden ‘Ik heb eindelijk weer goed geslapen gisteren, want ik weet nu dat het geregeld gaat worden’. Dat is natuurlijk  mooi om te horen en fijn om te kunnen doen. Ik zeg wel eens gekscherend: ik verkoop rust.”