“Als er een menora, een joodse kandelaar, in de vensterbank staat bij een overledene, dan weet ik al dat dit van grote waarde kan zijn voor diegene. Dat kan ik dus meenemen in het overleg voor de uitvaart.” Aan het woord is christelijk uitvaartondernemer Erwin Livestro. Hij meent dat er veel voordelen zitten aan christelijke uitvaartzorg.

Wensen en behoeften

“Christelijke uitvaartondernemers volgen Christus. In de Bijbel staat dat we onze naaste lief moeten hebben en komt onder meer tot uiting dat God ieder mens uniek heeft geschapen; een christelijke uitvaartondernemer heeft dezelfde benadering van de mens. Persoonlijke aandacht is belangrijk en

zoveel mogelijk rekening houden met iemands wensen en behoeften daarmee ook. Omdat er binnen christelijke uitvaartzorg veel affiniteit met en liefde voor het geloof is, kunnen we heel goed aanvoelen wat daarin voor iemand belangrijk kan zijn”, vervolgt hij.

Doen wat past

Het was daardoor dat Erwin bijvoorbeeld wist dat een overleden dame vanwege haar geloofsovertuiging het beste met een witte auto naar haar rustplaats kon worden gebracht, en ook dat dit bij sommige andere gezindten beter een antraciet of zwart exemplaar kan zijn.

Details, zo lijkt het misschien voor sommigen, maar ze kunnen nauw luisteren op een cruciaal moment als een uitvaart, weet hij. “Een christelijke uitvaartondernemer weet ook dat katholieke overledenen altijd met het hoofd eerst een ruimte worden binnengedragen en dat dit bij protestanten juist met de voeten is. Ook kan ik aan de hand van een religieuze ketting om de hals van een katholiek iemand opmaken welke afbeelding van een kruis, al dan niet met het lichaam van Christus, er waarschijnlijk gewenst is voor op de kist.”

Predikant inschakelen

Een christelijke uitvaartondernemer doorloopt op het moment dat hij wordt ingeschakeld dezelfde processen als een reguliere, vervolgt Erwin. “Een verschil is waarschijnlijk dat ik ook direct contact zoek met iemands predikant als dat belangrijk is, om zo vroeg mogelijk de agenda’s op elkaar af te kunnen stemmen. Ook verzorging is een belangrijk onderdeel.

Sommige mensen vinden het fijner als de verzorging van een vrouwelijke overledene ook door vrouwen en niet door een man wordt uitgevoerd, dus bieden we die optie altijd. Alles moet kloppen. Zijn er twintig drukproeven nodig voor het rouwdrukwerk helemaal naar de zin is? Dan komen die er ook.”

Een eerlijk beeld van wie diegene was is belangrijk.

Erwin vindt het belangrijk dat een uitvaartondernemer mensen de tijd geeft die ze nodig hebben, en dat hij of zij ook rekening kan houden met een relatief beperkt budget. “Voor nabestaanden kan het daarnaast voordelen hebben om in zee te gaan met een uitvaartonderneming die landelijk actief is. Zo is alles met de uitvaartondernemer te bespreken in de eigen vertrouwde omgeving, ook als de uitvaart elders plaatsvindt. Weet ook dat het niet verplicht is om een uitvaart te laten verzorgen door de organisatie waarbij de verzekering loopt.”

Ook voor niet-christenen

Christelijke uitvaartzorg is er ook voor mensen die niet lid zijn van een kerk en voor niet-christenen, zegt Erwin. Het komt regelmatig voor dat ouders nog wel gelovig zijn en de kinderen niet. Erwin fungeert dan als een geleidend middel en bemiddelt tussen de betrokkenen, zegt hij. “Veel christenen kijken anders naar de dood dan niet-gelovigen en dat heeft onmiskenbaar invloed op een uitvaart."

"Ze zien het leven op aarde als voorbereiding tot ze naar de Heer gaan en herenigd worden met overleden geliefden. Vaak zie je daardoor meer berusting. Maar wat natuurlijk voor iedereen geldt, is dat een uitvaart moet passen bij de persoon en een eerlijk beeld moet schetsen van wie diegene was. Daarom is het ook zo belangrijk dat een uitvaartondernemer zich goed kan inleven in het leven van de overledene.”