Indringende kracht

Jardin d’émail is een grote, grillig gevormde, ommuurde ‘tuin’ van gewapend beton, wit beschilderd met een patroon van slingerende zwarte lijnen. In de ‘tuin’ staan een ‘boom’ en twee ‘struiken’ van met glasvezel versterkt epoxyhars. De tuin ligt zo’n twee meter boven het maaiveld. Bezoekers klimmen via een trapje naar boven en stappen door een deur in de ‘boomstam’ de tuin binnen.

Daar ontvouwt zich een oogverblindend landschap. Kunstenaar Jean Dubuffet hoopte dat bezoekers lang genoeg in Jardin d’émail zouden blijven om de indringende kracht tot zich door te laten dringen. Oud-museumdirecteur Rudi Oxenaar omschreef het werk als een ‘ommuurde meditatie-tuin’.

Jardin d’émail is de eerste van slechts drie werken van Dubuffet die op monumentale schaal zijn uitgevoerd. De andere zijn Villa Falbala vlakbij Parijs en Groupe de quatre arbres in New York.

Restauratie

De realisering van Jardin d’émail was in 1974 een technisch hoogstandje. Maar door de complexe en destijds geheel nieuwe constructie ontstonden er al snel problemen: scheuren in het beton, schade aan de verf, verstopte afvoeren en wateroverlast. In de loop der jaren zijn gedeeltelijke aanpassingen en restauraties uitgevoerd, maar de problemen zijn nooit structureel aangepakt. Bovendien zijn door de ingrepen uit het verleden ongemerkt cruciale onderdelen van het werk aangetast, zoals het precieze verloop van de zwarte belijning. Ook is de originele ‘huid’ van het oppervlak onder de vele beschermende verflagen verdwenen.

Het werk is begonnen

Het werk om de tuin in volle glorie te herstellen is al begonnen. Maar het museum kan het niet alleen af. Voor de meest urgente onderdelen van de restauratie heeft het Kröller-Müller € 200.000 bijeen kunnen brengen. Dat werk is in de zomer en herfst van 2017 uitgevoerd. De gehele restauratie moet in 2020 zijn afgerond. De totale kosten worden begroot op € 900.000. Steun is hard nodig!

Adoptie van de tuin

Je kunt tien vierkante meter van de Jardin d’émail adopteren door éénmalig € 5.000 te schenken of periodiek vijf jaar lang € 1.000. Het geschonken bedrag is geheel fiscaal aftrekbaar. Als ‘mede-eigenaar’ kun je natuurlijk zelf van de tuin genieten, maar je kunt ook iemand anders eigenaar maken, bijvoorbeeld een kind of kleinkind. Later kunnen zij dan ook op ‘hun eigen stukje’ Jardin d’émail staan!

Met de adoptie van tien vierkante meter Jardin d’émail verwerf je de status van bronzen boeker van het Helene Kröller-Müller Fonds, de steunstichting van het museum, die in 2013 ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarige bestaan is opgericht op initiatief van politicus Alexander Pechtold en actrice Johanna ter Steege.

Als bewijs van eigenaarschap word je de trotse bezitter van een 3D-model van Jardin d’émail en natuurlijk ben je eregast op de feestelijke heropening in 2020.

Ga nu naar de website www.helpjardindemail.nl en kies een vlak van de Jardin d’émail. En registreer je meteen als boeker van het Helene Kröller-Müller Fonds. Ook bedrijven of vriendengroepen kunnen meedoen of speciale acties organiseren voor de restauratie.